Payet Kostik Sodyum Nedir

Anasayfa Payet Kostik Sodyum Nedir
Payet Kostik Sodyum Nedir

Payet Kostik Sodyum Nedir

Payet Kostik soda  Nedir?
Saf sodyum hidroksit, bozulma olmaksızın 318 ° C'de eriyen renksiz, kristalin bir katıdır. Suda yüksek ölçüde çözünür, etanol ve metanolde daha düşük bir çözünürlükle bulunur , ancak eter ve diğer polar olmayan çözücüler içinde çözünmez.

Sülfürik asidin hidrasyonuna benzer şekilde, katı sodyum hidroksidin suya çözülmesi , büyük miktarda ısının serbest bırakıldığı aşırı derecede ekzotermik bir reaksiyon olup, sıçrama olasılığı ile emniyet için bir tehdit oluşturmaktadır. Elde edilen solüsyon genellikle renksiz ve kokusuzdur. Diğer alkalin solüsyonlarında olduğu gibi cilt ile temasında kayganlaşır.

Sodyum hidroksit, protik asitlerle reaksiyona girerek su ve buna bağlı tuzlar üretir. Örneğin, sodyum hidroksit hidroklorik asit ile reaksiyona girdiğinde , sodyum klorür oluşur:

NaOH ( sulu ) + HCI (sulu) → NaCI (aq) + H 2 O ( l )

Genel olarak, bu gibi nötrleştirme reaksiyonları basit bir net iyonik denklem ile temsil edilmektedir:

OH - (aq) + H + (sulu) → H 2 O (I)

Güçlü bir asit ile reaksiyonun bu türü, ısı yayar ve dolayısıyla egzotermiktir . Bu asit bazlı reaksiyonlar titrasyonlar için de kullanılabilir . Bununla birlikte, sodyum hidroksit, birincil standart olarak kullanılmaz, çünkü higroskopiktir ve havadaki karbondioksiti emer .

Kostik Soda beyaz renkte nem çekici bir maddedir. Suda kolaylıkla çözünür ve yumuşak kaygan ve sabun hissi veren bir çözelti oluşturur. İnsan dokusuna kaşındırıcı bir etkisi vardır. Laboratuarda CO2 gibi asidik gazları yakalamak için kullanılır. Endüstride birçok kimyasal maddenin yapımında, yapay ipek, sabun, kâğıt, boya, deterjan endüstrisinde ve petrol rafinelerinde kullanılır. Su ile tepkimeye girdiğinde yaklaşık 5 dakika içinde sıcaklığı 50 Santigrat dereceye çıkar ve yaklaşık 15 dakika sıcak kalır.
Payet kostik soda bir diğer adı flake kostiktir. 3 – 5 cm'lik ölçülerde beyaz renkli ve 25 kg'lık ambalajlanarak üretilmektedir. Tekstil, kimya, gıda, su arıtma gibi küçük ve büyük ölçekli işletmelerde payet kostik kullanılmaktadır. Sıvı kostik düşük hava sıcaklarında donmakta olup payet kostikte yapısından kaynaklı olarak bir değişim söz konusu değildir. Direkt uygulandığı alanlar olduğu gibi sıvı çözelti olarak kullanılan alanlarda bulunmaktadır.

Payet kostik soda  teslimatları aynı gün kargo imkanı ile adresinize teslim edilmektedir.

Payet Kostik  soda Ambalaj

Payet kostik soda ürünleri standart olarak 25 kg'lık ambalajlar ile satılmaktadır. Bu ambalajların oluşturduğu paletli satışımızda bulunmaktadır. Bu paletli ürün sevkiyatında 50 paket payet kostik bulunmaktadır. Toplamda 1.250 kg payet kostik bir palette.

Paletli, paket,kova bazında alımlar için firmamız ile iletişime geçerek avantajlı fiyatlarımız ve ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.


Payet Kostik soda  Kullanım Alanları

Site - Apartman Boru Tıkanıkları - Kanalizasyon/Arıtma

Kâğıt Sektöründe

Kimyasal Madde Üretiminde

Deterjan, Sabun Sektöründe

İlaç Sektöründe

Gıda Sektöründe

İçecek ve Süt Sektöründe

 

Ucuz Kostik


,