Parafin


ÜRÜN BİLGİSİ:

 

Analiz

 

Product (Ürün) : L1

Yağ Oranı (oil Content ASTM D721) : 0.8-1 %

Erime Oranı (Melting Point ASTM D938) :   56-58 C

Sıkışma Noktası (congealing point ASTM D937 ) : 55-57 C

Alevlenme  Noktası (Flash Point ASTM D92) : 220-240 C 

 

 

Genel itibariyle ham petrolün rafinerasyonundan yan ürün olarak çıkan parafin; özel tekniklerle saflaştırılıp yağ oranı, donma noktası, rengi ve kokusu iyileştirildikten sonra kullanıma hazır hale getirilir. Genel olarak 45 °C ile 72 °C donma noktasına ve %1 ile %35 yağ oranı arasında çeşitli özellik ve kristal yapıdaki parafinler, Vefa Trade tarafından üretilerek müşterilerin kullanımına sunulmaktadır.

Parafin başta mum sektörü olmak üzere orman, kağıt, inşaat, tarım, kaplama, fizik tedavi, tıp ve kozmetik sektörlerinde yaygın olarak kullanılan bir malzemedir. Parafinin kimyası gereği su itici ve reaksiyon vermeyen (inert) nitelikte olmasından dolayı, suyun istenmediği ya da olumsuz etkiler oluşturduğu uygulamalarda su itici ajan olarak sıklıkla kullanılmaktadır. Ayrıca yapısı gereği ısıl iletkenliği düşük olan parafin bir izolasyon malzemesi gibi davranış gösterdiğinden, kaplama, fizik tedavi, kozmetik ve tıp alanlarında da sıklıkla kullanılmaktadır.

Vefa Trade  sürekli araştırmayı, iyileştirmeyi ve geliştirmeyi kendisine amaç edinmiştir. Yenilikçi ve yerleşmiş Ar-Ge kültürü sayesinde üretmiş olduğu standart parafin ürünlerinin yanı sıra, müşterilerimizin ya da parafin kullanım alanının gereksinimlerine göre karşılıklı işbirliği yapılarak özel parafin dizaynları da yapmak mümkündür.


BENZER ÜRÜNLER